Overslaan en naar de inhoud gaan

Algemene voorwaarden & Privacy policy

JURIDISCHE INFORMATIE

Juridische voorwaarden zijn niet spannend, maar wel noodzakelijk als het vanzelfsprekend geregeld moet zijn.

ALGEMENE VOORWAARDEN 

Binnen elke groep gelden spelregels. Dat geldt natuurlijk ook voor het gebruik van de GRPPY app. De voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de GRPPY app kun je raadplegen door hier te klikken.

VOORWAARDEN WALLET

Voor de groepspot maken we gebruik van de technologie van onze SmartWallet partner Wirecard. De voorwaarden die daarop van toepassing zijn kun je raadplegen door hier te klikken.

PRIVACY POLICY

In deze privacy policy kun je lezen hoe wij omgaan met je persoonsgegevens in het kader van de GRPPY app en de via de app aangeboden diensten. We hechten veel waarde aan je privacy. We behandelen en beveiligen je persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorg.

Wie en wat is GRRPY?

De GRRPY app is een initiatief van Rabobank, welk initiatief op verzoek van en ten behoeve van Rabobank door haar dochtermaatschappij MyOrder B.V. (“MyOrder”) mede op basis van haar software platform is ontwikkeld en via (het software platform van) MyOrder wordt aangeboden. MyOrder is de verantwoordelijke voor de verwerking van je gegevens. MyOrder is gevestigd in Utrecht met een kantoor op de Oranje Nassaulaan 7 in Amsterdam. Voor vragen kun je ons bereiken op e-mailadres support@grrpy.com of telefoonnummer  +31 (0)20 820 20 39. Ons KvK-nummer is 50708228. 

Welke gegevens verzamelen en gebruiken we?

We verzamelen en gebruiken de volgende gegevens:

 • De gegevens die je invult als je een profiel aanmaakt;
 • Informatie over de groepen waarvan je lid bent;
 • Gegevens die worden vastgelegd als jij of één van je groepsleden gebruik maakt van onze diensten;
 • Gegevens via geanonimiseerde Google Analytics cookies;
 • Gegevens die zijn opgeslagen op je telefoon (als je hier toestemming voor hebt gegeven).

Meer weten? Lees hier

Voor welke doeleinden gebruiken we je gegevens?

Wij gebruiken je gegevens voor zover nodig om:

 • Je profielgegevens, gegevens telefoon: om je account te activeren en te onderhouden.
   
 • Je profielgegevens, groepsgegevens, gegevens die worden vastgelegd als jij of één van je groepsleden gebruik maakt van onze diensten, gegevens telefoon: om je gebruik te laten maken van de GRRPY app, onze daarmee samenhangende diensten en met je te communiceren over die diensten.
   
 • Je profielgegevens: om inlichtingen te geven en op je vragen te reageren.
   
 • Gegevens via geanonimiseerde Google Analytics cookies: om de GRRPY app en onze diensten verder te optimaliseren en nog gebruiksvriendelijker te maken. Meer weten? Lees hier
   
 • Je emailadres: om je met jouw toestemming per e-mail onze nieuwsbrief te sturen met interessante aanbiedingen of acties met betrekking tot onze app.
   
 • Je profielgegevens, groepsgegevens en gegevens die worden vastgelegd als jij of één van je groepsleden gebruik maakt van onze diensten: om te voldoen aan op ons rustende wet- en regelgeving.

Welke gegevens zijn zichtbaar voor groepsleden?

De volgende gegevens zijn ook zichtbaar voor andere groepsleden:

 • Je voor- en achternaam, of je beheerder bent en de gegevens van de groep;
   
 • Chatberichten in de groep;
   
 • Mutaties in de groepspot en toepasselijke transacties worden weergegeven in een tijdslijn in het activiteitenoverzicht van de groepspot.

Daarnaast kunnen groepsleden via de app berichten aan je sturen. Bijvoorbeeld om je uit te nodigen voor een groep of om je te verzoeken om geld in te leggen om je negatieve persoonlijke balans in de groepspot te herstellen.

Wie hebben er nog meer toegang tot mijn gegevens?

Verder delen we je persoonsgegevens met de volgende derden:

 • MyOrder geeft je emailadres, telefoonnummer en bepaalde transactiegegevens door aan Wirecard om een e-wallet te openen die nodig is voor deelname aan een groepspot . Wirecard gebruikt deze gegevens voor de levering van haar diensten, zoals het verwerken van de betaling. Voor meer informatie over de wijze waarop Wirecard met je gegevens omgaat, kun je de privacy policy van Wirecard raadplegen.
   
 • Voor het leveren van onze diensten maken we gebruik van diensten van derden, bijvoorbeeld voor de hosting en het beheer van onze app. Met al deze leveranciers sluiten we overeenkomsten waarin we eisen dat zij je persoonsgegevens uitsluitend op onze instructie verwerken en je persoonsgegevens adequaat beveiligen (zie ook ‘internationale doorgifte’).
   
 • Als MyOrder wordt betrokken bij een fusie, splitsing, overname, verkoop van (een deel) van onze activa of andere overgang naar een andere rechtspersoon, dan heeft ook de fuserende, gesplitste, overnemende of verkrijgende partij toegang tot je gegevens.
   
 • We kunnen worden verplicht om je gegevens te delen op grond van de wet, een uitspraak van de rechter of een aanwijzing van een toezichthoudend orgaan of overheidsinstantie. Zo kunnen we bijvoorbeeld op grond van belastingwetgeving verplicht zijn om je parkeergegevens aan de overheid te verstrekken. 

Andere omgevingen

De app bevat links naar omgevingen van derden, zoals iDEAL. Als je deze links volgt, verlaat je onze app. Dit privacybeleid is niet van toepassing op websites of social media van derden. Voor meer informatie over hoe deze derden met je gegevens omgaan kun je de privacy policy van de derden raadplegen (indien aanwezig).

Internationale doorgifte

Sommige van onze leveranciers zijn gevestigd in een land buiten de EU. De regelgeving in deze landen voorziet niet altijd in eenzelfde niveau van bescherming van persoonsgegevens als Europese regelgeving. We hebben daarom met deze leveranciers overeenkomsten gesloten waarin ze zich verplichten om passende waarborgen te treffen (zogeheten EU modelcontracten).

Beveiliging en bewaartermijn

We zorgen ervoor dat je persoonsgegevens adequaat worden beveiligd zodat je gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Wij bewaren je persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft. Meer weten? 

Inzage, correctie en verwijdering

Je hebt recht op inzage, correctie en verwijdering van je gegevens. Veel gegevens kun je inzien en aanpassen via de app of de instellingen van je telefoon. Je kunt ook een gespecificeerd verzoek mailen naar support@grppy.com. Wij zullen in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zullen we de desbetreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet ons verplicht om die persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. 

Wijzigingen

MyOrder kan deze privacy policy wijzigen. We raden dan ook aan deze privacy policy regelmatig te lezen, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Deze privacy policy is voor het laatst gewijzigd op 4 december 2016. 

Melding

Conform het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens heeft MyOrder de verwerkingen van persoonsgegevens in het kader van de GRRPY appp aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”) in Den Haag. Voor meer informatie, zie het openbare register van het AP.

Vragen?

Wij nemen je privacy serieus. Heb je vragen, aarzel dan niet om via support@grppy.com contact met ons op te nemen. 

DISCLAIMER

In een constant veranderende wereld is het uitdagend om altijd aan de bal te zijn. Daarom is hier onze disclaimer te bekijken.

CONTACT

Wil je meer weten over de werking van de app of heb je een vraag bekijk dan eens de Q&A door hier te klikken. Je kunt natuurlijk ook een bericht naar ons sturen via support@grppy.com.